بلوک هبلکس چیست

مزایا و معایب هبلکس چیست

مزایا و معایب هبلکس چیست

هبلکس با کاهش بار وارد بر روی فونداسیون، موجب کوچکتر شدن ابعاد آن، کمتر شدن تعداد و کوچکتر شدن شمعها و کاهش مقدار آرماتورهای و به طبع آن اجرای سریع تر و آسان تر فونداسیون می گردد.
کاهش بار مرده سبب کوچک تر شدن اعضا نگهدار می شود.
کاهش بار مرده بزور مستقیم باعث کاهش نیروهای لرزه ای وارد بر سازه می گردد.
در گسترش پلها می توان با استفاده از مواد سبک مانند بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) می توان عرشه پل را جهت تحمل ترافیک بیشتر بزرگ ترنمود بدون اینکه تغییری در سازه و یا فونداسیون پل ایجاد کنیم.
با توجه به مقاومت مطلوب بتن سبک (بلوک سبک هبلکس تهران) در برابر آتش سوزی می توان از حداقل توصیه شده ضخامت بتن در کف ها کاست.
حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک (بلوک سبک هبلکس تهران) بسیار راحت تر بوده و هزینه کمتری در بر دارد.
قیمت بلوک سبک هبلکس و قیمت چسب بلوک سبک هبلکس بسیار هزینه اندکی دارد و در مقایسه با آجر و اجرای پروژه های آجری یا سایر بلوک ها ارزان تر است.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بتن گازی, بتن گازی اتوکلاوی, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس تهران, قیمت بلوک سبک, قیمت چسب بلوک سبک, هبلکس, هبلکس تهران