بلوک هبلکس چیست

نحوه اتصال دیوار هبلکس و اجرای هبلکس

نحوه اتصال دیوار هبلکس و اجرای هبلکس

در پروژه های بلوک هبلکس یا همان فرمستون معمولاً اتصال های غیر باربر به دیگر دیوارها به یكی از دو صورت "t" شكل یا "l" شكل انجام می شود.
در اتصال l شكل چنانچه دو دیوار همزمان با هـم و بـه صـورت لاریـز اجـرا شـوند ( الزامـات استاندارد ملی ایران به شماره 2800 را برآورده نمایند) نیاز به تمهیدات دیگری نمی باشد در اتصال "t" شكل، چنانچه دو دیوار با ضخامت های متفاوت یا كاربرد های متفاوت، به یكدیگر متصل شوند، باید اتصال بلوک سبک aac از نوع اتصال با فاصله و با جزییات ارائه شده در شكل انجام شود. بدین منظور باید جهت اطمینان از عملكرد دو دیوار، یك درز با ضخامت حداقل 6 میلی متر تعبیه شده و با استفاده از مواد مناسب ( مانند كف پلی اورتان ) پر شوند و همچنین در فاصله هر دو رج (قائم) بلوک سبک aac، با استفاده از بست های برش گیر منایب، مطابق آن چه گفته شده، ازجابجایی نسبی آن ها جلوگیری نمود.

هبلکس تهران : تامین بلوک بتنی سبک هبلکس، ارسال مصالح سبک ساختمانی و چسب هبلکس به تمام نقاط ایران

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, فرمستون, هبلکس, بلوک بتنی سبک, مصالح سبک ساختمانی, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران, تولید بلوک بتنی