بلوک هبلکس چیست

مزایا و معایب بلوک هبلکس چیست

مزایا و معایب بلوک هبلکس چیست

بلوک هبلکس دارای این معایب است که با توجه به ساختار حفره‌ای و درصد تخلخل زیاد، مقاومت فشاری بلوک بتنی گازی (سیپروکس) كم است و نمی‌توان بلوک هبلکس را به عنوان دیوار باربر در نظر گرفت.
بلوک بتنی گازی-بلوک سیپروکس-بلوک aac-بلوک فرمستون-بلوک ترمستون-بلوک ثرمستون-بلوک هبلکس، همه از نام های بلوک سبک هستند که به روش aac - autoclaved aerated concrete تولید می شوند.
در صورتی که خریدار عمده بلوک سبک گازی و چسب بلوک هبلکس هستید می توانید از شرایط ویژه نمایندگی محصولات هبلکس تهران استفاده کنید و هبلکس ارزان و چسب بلوک ارزان دریافت کنید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, Autoclaved Aerated Concrete, بلوک AAC, بلوک بتنی گازی, بلوک ترمستون, بلوک ثرمستون, بلوک سبک, بلوک سبک اتوكلاوی, بلوک سبک گازی, بلوک سیپروکس, بلوک فرمستون, بلوک هبلکس, ثرمستون, چسب بلوک, هبلکس, هبلکس ارزان, چسب بلوک ارزان, هبلکس تهران, سیپروکس