بلوک هبلکس چیست

بلوک سبک aac در ساختمان های اروپا

بلوک سبک aac در ساختمان های اروپا

عمر ساختمانهای ساخته شده با بلوک سبک هبلکس(بلوک سبک aac) در سوئد، بالغ بر ۸۵ سال شده است.
از آنجا که بلوک سبک aac در برابر ضربه، حرارت، رطوبت و ... مقاومت زیادی دارد، به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته به عنوان مصالحی ارزان، به صرفه و با کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ایران چند سال اخیر استفاده از بلوک سبک aac رشد سریعی پیدا کرده است.
برای خرید بلوک سبک aac و خرید چسب بلوک سبک aac (ملات بلوک سبک) با ما تماس بگیرید و بدون واسطه و دست اول بلوک سبک خود را خریداری کنید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, استفاده از بلوک سبک, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, چسب بلوک سبک, ملات بلوک سبک, هبلکس, مصالح سبک ساختمانی, خرید بلوک سبک AAC, خرید چسب بلوک سبک AAC, خرید چسب بلوک سبک