بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک هبلکس و مقاومت فشاری

تولید بلوک هبلکس و مقاومت فشاری

2- مقاومت فشاری بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده
مقاومت فشاری بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۲ تا ۱۰ مگا پاسکال می باشد که با نمونه های مکعبی ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری می گردد. با توجه به عمل آوری در اتوکلاو، محصول در پایان فرآیند به مقاومت نهایی خود می رسد و پس از آن نیازی به عمل آوری خاصی نیست.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس, بتن هوادار اتوکلاو شده