بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک هبلکس و مرحله جمع شدگی

تولید بلوک هبلکس و مرحله جمع شدگی

3- جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هوادار اتوکلاو شده
کم بودن جمع شدگی ناشی از خشک شدن به دلیل فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که باعث انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرایند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند. یکی از تفاوتهای عمده بین بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده و بتن کفی در همین مورد است که از جداشدن پلاستر از بلوکها جلوگیری می نماید.
4- مدول ارتجاعی مدول الاستیسیته بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال می باشد.
5- مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش) مدول گسیختگی بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری آن می باشد .

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس, بتن هوادار اتوکلاو شده