بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک هبلکس و عایق بندی حرارتی

تولید بلوک هبلکس و عایق بندی حرارتی

6- عایق بندی حرارتی بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده
یکی از مزایای مهم استفاده از بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده ، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس, بتن هوادار اتوکلاو شده