بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک هبلکس و مقاومت در برابر آتش

تولید بلوک هبلکس و مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر آتش بر مبنای تعداد ساعتی که عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند، بیان می گردد و به آن درجه آتشپادی عضو گفته می شود. بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده از عملکرد مناسبی در برابر آتش برخوردار است. یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب در مواجهه با آتش، مقاومت بالای بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر انتقال حرارت است. آب موجود در ساختار کریستالی این بتن اثر مثبتی در انتقال حرارت دارد و همچنین بافت متخلخل آن ، امکان خروج بخار آب از بتن را ، بدون ایجاد صدمه و پکیدن سطح فراهم می آورد. در مورد بلوک هایaac بر اساس آزمایشهای انجام شده در کشور انگلستان، دیوار غیر باربر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر دارای درجه آتشپادی ۴ ساعت و دیوار باربر با این ضخامت دارای درجه آتشپادی ۲ ساعت دربرابر آتش استاندارد است. به همین دلیل برای کانالهای انتقال حرارت نیز قابل استفاده است.
برای دریافت قیمت فروش بتن هوادار اتوکلاو شده و قیمت فروش چسب بلوکaac از طریق شماره تلفن های هبلکس تهران اقدام فرمایید.
هبلکس تهران تامین کننده هبلکس و چسب بلوک سبک هبلکس در تهران است.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن هوادار, بتن هوادار اتو کلاو شده, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک های AAC , تولیدکننده هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, هبلکس, چسب بلوک AAC, فروش بتن هوادار اتوکلاو شده, قیمت فروش بتن هوادار اتوکلاو شده, قیمت فروش چسب بلوکAAC, بتن هوادار اتوکلاو شده, هبلکس تهران, قیمت چسب بلوک, فروش چسب بلوک