بلوک هبلکس چیست

مشخصات فنی بلوک هبلکس و جذب آب

مشخصات فنی بلوک هبلکس و جذب آب

اصطکاک ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده که با ملات نازک کار شده است m=۱/۰ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات m=۰/۷۵۹ جذب آب
درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. مقدار جذب آب برای بتن معمولی حدود ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. میزان جذب آب نمونه های بلوک بتن گازی تا ۵۰% است. رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک هبلکس کاهش می یابد. در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است. در صورت عدم استفاده از چسب بلوک سبک(ملات بلوک سبک) مخصوص اتصال بلوکهای aac به یکدیگر ، می توان از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از جذب آب ملات aac استفاده کرد.
کیفیت هبلکس تهران بر اساس استانداردهای مصالح سبک ساختمانی است.قیمت هبلکس و چسب هبلکس در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی آجری و سیمانی بسیار مقرون به صرفه است.
لطفا برای اطلاع از لیست قیمت بلوک هبلکس و چسب AAC با شماره تلفن هبلکس تهران تماس بگیرید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن گازی, بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک های AAC , بلوک هبلکس, چسب بلوک سبک, چسب هبلکس, قیمت بلوک هبلکس, قیمت هبلکس, لیست قیمت بلوک هبلکس, ملات بلوک سبک, هبلکس, قیمت مصالح ساختمانی, مصالح ساختمانی, مصالح سبک ساختمانی, بتن هوادار اتوکلاو شده, هبلکس تهران, بلوک بتن گازی, بلوکهای هوادار اتوکلاو شده, ملات aac