بلوک هبلکس چیست

تفاوت بلوک هبلکس با بلوک های اتوکلاو نشده چیست؟

تفاوت بلوک هبلکس با بلوک های اتوکلاو نشده چیست؟

فرآیند ۱۲ ساعته پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار، باعث انجام جمع شدگی های کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرآیند، سیلیکات کلسیم هیدراته شده و به توبورمورایت تبدیل می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند و جمع شدگی ناشی از خشک شدن کاهش می یابد. یکی از تفاوت های عمده بین بلوک سبک اتوکلاوی و بتن کفی همین ویژگی است که از جداشدن پلاستر از بلوک های سبک جلوگیری می نماید.
تفاوت دیگر ابعاد دقیق تر و وزن کمتر بلوک aac(بلوک سبک اتوکلاوی) است.

تاریخ

13 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک اتوکلاوی, چسب بلوک های سبک