بلوک هبلکس چیست

اجرای تاسیسات بر روی هبلکس چگونه است؟

اجرای تاسیسات بر روی هبلکس چگونه است؟

خواص برشکاری، چکش خواری و شکل پذیری بلوک سبک هبلکس مشابه چوب است و با ابزارهای نجاری قابل برشکاری به ابعاد و زوایای دلخواه می باشد. با ایجاد شیار در دیوارها،نصب لوله های تاسیسات مکانیکی و کاندوئیتهای برقی به راحتی و سرعت قابل اجرا است. شیارها با ملات،  پر و ترمیم می گردند.

تاریخ

13 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس