بلوک هبلکس چیست

آیا بلوک هبلکس نیاز به پلاستر دارد؟

آیا بلوک هبلکس نیاز به پلاستر دارد؟

با توجه به دقت بالای ساخت (خطا کمتر از ۱/۵ میلیمتر) در صورت اجرای مناسب، دیوار دارای سطح صاف است و به راحتی قابل رنگ آمیزی است. در سطح نمای خارجی نیز انواع نماسازی مشابه گرانولیت به صورت مستقیم قابل اجرا است.

تاریخ

13 شهریور 1396

دسته بندی

بلوکAAC, اجرا هبلکس