بلاگ هبلکس

نحوه کار با بلوک هبلکس

نحوه کار با بلوک هبلکس

با توجه به سطح صاف و صیقلی بلوک هبلکس تهران – بلوک فرمستون نسبت به سایر مصالح در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از 1 الی 2 سانتیمتر نیاز نخواهد بود .(یعنی در هر طرف نیم الی یک سانتیمتر)
مصالح هبلکس تهران استاندارد و به کیفیتی است که در هنگام اجرا نیازی به هزینه های اضافی مصالح ندارید. ملات هبلکس استاندارد و بلوک هبلکس استاندارد پروژه شما را بدون مشکل و حاشیه در سریعترین زمان با موفقیت به پایان می رساند.
لیست قیمت بلوک سبک و قیمت روز چسب بتن از هبلکس تهران قابل دریافت است.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923