بلاگ هبلکس

چسب هبلکس همان ملات بلوک سبک است

استفاده از ملات های خشك آماده یكی از مناسب ترین روش ها می باشد . در این مورد طبق توصیه تولید كننده مقداری آب به مواد خشك اضافه نموده و آن را مخلوط می كنند . توصیه می شود برای اختلاط از روش مكانیزه استفاده شده و اختلاط تا حذف هوا ادامه یابد.برای دستیابی به نتیجه مطلوب، عمل اختلاط در سرعت كم انجام شود .

دیوار هبلکس و نحوه اجرای هبلکس

در مواردی كه قطعات بلوک هبلکس با پالت و داخل كیسه های هوابندی شده به كارگاه حمل می شوند باید حداقل یك روز قبل از مصرف از كیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات بلوک هبلکس باید قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت یكنواخت در قطعه بلوک هبلکس توزیع شود.

جزئیات اجرایی هبلکس

برای نصب بلوك های aac هبلکس باید از ملات بستر نازك (كه به آن چسب هبلکس یا چسب بلوک سبک نیز اطلاق می شود) مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 706 استفاده شود (به جز ملات رج اول كه توصیه شده ازملات سنتی استفاده شود) توصیه میشود با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد بلوك های aac از ملات های خشك آماده مخصوص كه بدین منظور تولید شده اند استفاده شود مقدار آب مورد نیاز برای دستیابی به روانی و كارائی مناسب ، طبق توصیه تولید كننده ملات خشك آماده تنظیم شود.

نحوه اجرا با بلوک سبک هبلکس

بلوک هبلکس اغلب داراى ویژگى هاى مطلوب چون قابلیتهاى اره کشی بلوک سبک، میخ کوبی هبلکس، سوراخ کاری و یا شیارکنی، تعبیه عبور تاسیسات مکانیکال و الکتریکال در بلوک سبک هبلکس، نصب چارچوب ها، درب، پنجره، اجرای تزئینات، پوشش ها و رنگ هاى مقتضى و نماهاى مختلف را داراست و ضمن عدم نیاز به بتونه اضافى، امكان تطبیق با طرح هاى گوناگون معمارى را از جمله در سطوح و احجام منحنى در كاربریهای مختلف دارا می باشد.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09123910081

021-22449923