بلاگ هبلکس

دیوار با قطعات پیش ساخته هبلکس aac

حمل و نقل قطعات پیش ساخته بلوکaac (بلوک هبلکس تهران) هزینه کمتری را نسبت به قطعات بتن در بر داشته و نصب قطعات به علت سبکی آنها بسیار آسان می باشد و هر گونه نازك کاری براحتی روی پوشش بلوکaac (بلوک هبلکس تهران) قابل اجرا است و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.

سبکی وزن از مزایای اقتصادی هبلکس و فرمستون

سبکی وزن با مقاومت مطلوب بلوک سبک ساختمانی هبلکس با توجه به نوع کاربرد آن به طور کلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش میدهد چون در نتیجه استفاده از بلوک هبلکس تهران ، وزن اسکلت فلزی و دیوارها و سقف کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق با سبکتر بودن ساختمان نیروی زلزله خسارت کمتری را در صورت وقوع متوجه ان می سازد.

میزان جذب آب در بلوک هبلکس و فرمستون

با توجه به ابعاد بلوک هبلکس تهران و بتن متخلخل بودن بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون،ثرمستون) ، نم و رطوبت توسط بلوک هبلکس تهران (بلوک اتوکلاو شده) منتقل نمی شود
نکته مهم : در عین این که بلوک هبلکس تهران نم و رطوبت را منتقل نمی کند ولی در سطح بلوك هبلکس آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند . لذا در زمان استفاده از بلوک سبک هبلکس باید نکات زیر را رعایت نمود.

نازک کاری روی هبلکس

ملات بلوک سبک هبلکس (بلوک فرمستون) همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه به اینکه بلوکهای هبلکس (فرمستون،ثرمستون) یک نوع بتن سبک (بلوک سبک) می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09126388196

021-22449923