بلاگ هبلکس

چسباندن بلوک هبلکس aac

ضخامت (ملات نازك) چسب بلوک سبک هبلکس تهران در سطوح افقی و قائم باید حدود 2 میلی متر باشد (ویژگی های ملات لایه نازك كه مناسب برای استفاده در دیوار چینی با قطعات بلوک aac هستند در استاندارد ملی ایران به شماره 706 ارائه شده است) روانی و كارائی چسب بلوک سبک باید به میزانی باشد كه براحتی از بین دندانه های ماله عبور كرده و روی سطح اعمال شود.

نحوه کاربرد چسب بلوک هبلکس

برای دستیابی به حداكثر مقاومت پیوستگی بین قطعات و ملات ، سطوح درزها باید از هرگونه گرد و غبار و یا مواد لق (با استفاده از قلم مو یا هر وسیله مناسب دیگر) تمیز شوند.چسب بلوک هبلکس تهران باید به طور صاف و هموار روی سطوح درز با استفاده از یك ماله مخصوص متناسب با پهنای بلوك هبلکس مورد نظر پخش شود. اعمال ملات بلوک سبک به سطوح افقی و قائم بلوك سبک با ماله مخصوص كه هم عرض بلوك هبلکس می باشد.

دتایل اجرایی بلوک هبلکس

در مواردی كه قطعات بلوك سبک هبلکس تهران(هبلکس ورامین) با پالت و داخل كیسه های هوابندی شده به كارگاه حمل می شوند باید حداقل یك روز قبل از مصرف از كیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات بلوک سبک هبلکس تهران(هبلکس ورامین) باید قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا بلوک های aac به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت یكنواخت در قطعه توزیع شود.

روش اجرای هبلکس و دیوارچینی هبلکس

در مواردی كه قطعات بلوك سبک هبلکس تهران با پالت و داخل كیسه های هوابندی شده به كارگاه حمل می شوند باید حداقل یك روز قبل از مصرف بلوک های سبک از كیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات هبلکس تهران باید قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت یكنواخت در قطعه توزیع شود.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09126388196

021-22449923